Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Resmi Sitesi

20 yıllık sorun çözüldü

Bu haber 21 Temmuz 2018 - 11:00 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Aykut Yenice’nin uzun süren mücadelesi sonuç verdi, esnafımızın yemek kartlarına verdiği fahiş komisyonlara son verildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre kart hizmeti veren kuruluşların işletmelerden alacağı komisyon yüzde 6’yı geçemeyecek.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranının yüzde 6’yı geçmemesini öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacak ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak.
İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.
Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.
Bu kuruluşlar, perakende işletmelerden, sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.
İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak. Bu süre, ilgililerce düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlayacak.
Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.

TEK KART KULLANILMASI

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında söz konusu hükümler uygulanmayacak. Ancak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilecek.
Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacak.
Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da söz konusu hükümler uygulanacak.
Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, söz konusu düzenlemeye aykırı hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler 6 ay içinde uygun hale getirilecek.

DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

İSKONTO UYGULANMAYACAK

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacak, farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, kanuni faiz oranının yarısını geçemeyecek. Bu kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

ÖDEMELERE 30 GÜNLÜK SÜRE

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar tarafından anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi, 30 günü geçemeyecek. Bu süre, perakende işletmelerce anılan kuruluşlar adına düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlar.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında bu hükümler uygulanmayacak. Ancak, işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilir.

BAKANLIĞA BİLDİRİM ŞARTI

Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacak.

Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

UYUM İÇİN BİR YILLIK GEÇİŞ SÜRECİ

Yönetmelik değişikliğine konulan geçiş maddesi ile değişiklik öncesinde yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacir arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümleri, söz konusu sözleşmelerde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Ancak, bu süre Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yılı aşamayacak. Bununla birlikte, taraflar, sözleşmenin komisyon oranını düzenleyen hükümlerinde, sözleşme süresinin bitinden önce de değişiklik yapabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yemek kartı hizmeti sunmakta olan kuruluşlar tarafından Bakanlığa yapılması istenen bildirimler de yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde gerçekleştirilecek.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.