Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Atatürk

Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) güncellendi

Kayıt dışı istihdam, Türkiye’deki iş gücü piyasasındaki en önemli meselelerden ve zorluklardan biridir. Her ne kadar son yıllarda, kayıt dışı istihdamda düşüş görülse de Türkiye’deki iş gücünün önemli bir kısmı, sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırmadan çalışmaktadır.  Kayıt dışı istihdam, çalışanların sosyal yardımlardan yararlanmasını önlemeye ek olarak aşırı çalışma saatleri, sağlığa zararlı çalışma koşulları ve çocuk işçiliği gibi uygunsuz çalışma koşullarını da teşvik etmektedir.  En çok etkilenenler kadınlar, gençler ve yaşlılardır.  Sonucu ise yoksulluk ve toplumdan dışlanma riskinde artışın yanı sıra çalışan ama yoksul bir nüfusun ortaya çıkmasıdır. İş gücü piyasasındaki gayriresmi durumları aşabilmek, ekonominin resmi tarafını yasal yaptırımları ve yönlendirmeleri güçlendirerek kayıtlı çalışmayı teşvik eden iki uçlu bir yaklaşımı gerektirmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen ve Federasyonumuzca da etkin katılım ve katkı sağlanan Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUPII) Projesi’nin ve küçük işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki çalıştayının çıktıları, Kayıtlı İstihdamın Destelenmesi Projesi (KİDEP) ile SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdam Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenerek esnafımızın hizmetine sunulmuştur. Konuyla ilgili ayrıntılar sitemizin “Eğitim” kısmında detaylarıyla yer almaktadır.