Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Atatürk

Odalara 2017/2/ Genelge/ Sayı:424/ 22.09.2017/ Konu:(Unvan Değişikliği hk.)

Yiyecek – İçecek ve gıda sektöründe önemli bir payı olan odalarımızın değişen ve gelişen piyasa koşullarına göre unvan değişikliği talepleri yürürlükteki tebliğin özellikle 4.madde (Ç) bendi gereği kabul görmemekte idi.  

Bu sorunun aşılabilmesi amacı ile gerek Bakanlık gerekse TESK nezdinde yapılan görüşmeler sonucu konu 05.05.2017 tarihli yazımız ile TESK aracılığı ile Bakanlığa iletilmiştir.

Konfederasyonumuzun olumlu görüşleri ve destekleri sonucu Bakanlığın uygun görüşü ile tebliğde değişikliğe gidilmiş ve düzenlenmiş yeni şekli 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2018 yılında yapılacak Genel Kurul toplantıları öncesinde unvan değişikliğine gitmek isteyen odalarımızın bu taleplerinde;

*Gıda maddeleri, Gıda Ürünleri gibi genel ifadelerin kullanılmaması

*İl/ilçelerde bulunan diğer odaların yapılarının ve üye sayılarının dikkate alınması

*Alanda eksik olan bir meslek kolu varsa bunların unvana eklenmesi

* Alan daraltıcı ifadelerden “aşçı” “köfteci” gibi isimlerden kaçınılması hususlarına dikkat etmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Unvan değişikliği talebinde bulunacak odaların öncelikle Federasyonumuz ile istişarede bulunması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.